Sukututkimusrekisteriseloste

Laatimispäiväys: 8.2.2012, täydennetty 2.2.2018 ja 26.2.2020

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                                 

1. Rekisterinpitäjä [sukuyhteisö tai sukututkija]
Nimi: Jäntti-Suku ry / Tapsa Jäntti
Yhteystiedot: janttisuku.sukutieto(at)gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Seppo L.J. Jäntti
Asema sukuyhteisössä, vastuualue: esimies
Yhteistiedot: janttisuku.esimies(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäntti-Suku ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen. Sukutietojen käsittelyssä noudatetaan sukuyhteisöjen laatimia käytännesääntöjä.

5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, asuinpaikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisterin perusteella tehty Sukuluettelo tai sen osa julkaistaan paperisena tulosteena, CD-levykkeellä, muistitikulla tai sukuseuran jäsensivuilla. Viime mainitussa tapauksessa se on jäsenten käytössä sukuseuran antaman käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.